User Tools

Site Tools


5892--7217-dacke-la-gi

Dacke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7217
Đặt tên theo Nils Dacke
Tên thay thế 1979 QX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6546592
Viễn điểm quỹ đạo 3.7587176
Độ lệch tâm 0.1721493
Chu kỳ quỹ đạo 2097.4111130
Độ bất thường trung bình 12.68072
Độ nghiêng quỹ đạo 10.17461
Kinh độ của điểm nút lên 325.80308
Acgumen của cận điểm 354.64596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0511
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

7217 Dacke (1979 QX3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7217 Dacke
5892--7217-dacke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)