User Tools

Site Tools


5893--7494-xiwanggongcheng-la-gi

Xiwanggongcheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7494
Tên thay thế 1995 UV48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8849155
Viễn điểm quỹ đạo 3.1687075
Độ lệch tâm 0.0468797
Chu kỳ quỹ đạo 1923.4304767
Độ bất thường trung bình 74.10370
Độ nghiêng quỹ đạo 8.12749
Kinh độ của điểm nút lên 280.71590
Acgumen của cận điểm 257.74790
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

7494 Xiwanggongcheng (1995 UV48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1995 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7494 Xiwanggongcheng
5893--7494-xiwanggongcheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)