User Tools

Site Tools


5894---183501-2003-fu4-la-gi

(183501)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 183501
Tên thay thế 2003 FU4
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4720543
Viễn điểm quỹ đạo 2.8580981
Độ lệch tâm 0.0724264
Chu kỳ quỹ đạo 1589.1425543
Độ bất thường trung bình 302.61692
Độ nghiêng quỹ đạo 7.01608
Kinh độ của điểm nút lên 103.14035
Acgumen của cận điểm 239.88291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3


(183501) 2003 FU4 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 183501
5894---183501-2003-fu4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)