User Tools

Site Tools


5896--6042-cheshirecat-la-gi

Cheshirecat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori và T. Urata
Nơi khám phá Trạm quan sát JCPM Yakiimo
Ngày khám phá ngày 23 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6042
Đặt tên theo Cheshire Cat
Tên thay thế 1990 WW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 4.4308744
Cận điểm quỹ đạo 1.6537364
Độ lệch tâm 0.4564200
Chu kỳ quỹ đạo 1938.2181132
Độ bất thường trung bình 122.03435
Độ nghiêng quỹ đạo 15.87511
Kinh độ của điểm nút lên 88.65964
Acgumen của cận điểm 286.33938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

6042 Cheshirecat (1990 WW2) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1990 bởi A. Natori và T. Urata ở đài thiên văn JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser on 6042 Cheshirecat
5896--6042-cheshirecat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)