User Tools

Site Tools


5897--6167-narmanskij-la-gi

Narmanskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6167
Tên thay thế 1979 QB10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9154027
Viễn điểm quỹ đạo 2.8800797
Độ lệch tâm 0.2011637
Chu kỳ quỹ đạo 1356.1317667
Độ bất thường trung bình 279.54843
Độ nghiêng quỹ đạo 1.63457
Kinh độ của điểm nút lên 347.49113
Acgumen của cận điểm 341.41470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6167 Narmanskij (1979 QB10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6167 Narmanskij
5897--6167-narmanskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)