User Tools

Site Tools


5900--6510-tarry-la-gi

Tarry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6510
Tên thay thế 1987 DF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8300796
Viễn điểm quỹ đạo 2.8879976
Độ lệch tâm 0.2242265
Chu kỳ quỹ đạo 1323.4300572
Độ bất thường trung bình 241.75338
Độ nghiêng quỹ đạo 23.00478
Kinh độ của điểm nút lên 159.88966
Acgumen của cận điểm 89.06891
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6510 Tarry (1987 DF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 2 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6510 Tarry
5900--6510-tarry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)