User Tools

Site Tools


5902--6753-fursenko-la-gi

Fursenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6753
Tên thay thế 1974 RV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9356761
Viễn điểm quỹ đạo 2.5594599
Độ lệch tâm 0.1387686
Chu kỳ quỹ đạo 1230.7438585
Độ bất thường trung bình 42.88472
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00227
Kinh độ của điểm nút lên 300.24265
Acgumen của cận điểm 351.93172
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6753 Fursenko (1974 RV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1974 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6753 Fursenko
5902--6753-fursenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)