User Tools

Site Tools


5903--6884-takeshisato-la-gi

Takeshisato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6884
Tên thay thế 9521 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9930880
Viễn điểm quỹ đạo 2.5621722
Độ lệch tâm 0.1249290
Chu kỳ quỹ đạo 1255.5187898
Độ bất thường trung bình 259.15195
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96244
Kinh độ của điểm nút lên 123.56060
Acgumen của cận điểm 298.17487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6884 Takeshisato (9521 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6884 Takeshisato
5903--6884-takeshisato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)