User Tools

Site Tools


5906--7096-napier-la-gi

7096 Napier là một tiểu hành tinh cắt qua Sao Hỏa, nó được đặt theo tên William (Bill) M. Napier, nhà thiên văn học người ScotLand[1]. Nó được phát hiện ngày 3 tháng 11, 1992 bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring.

  1. ^ Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, Mass. (1997). Minor Planet Circulars, Feb. 22. ISSN: 0736-6884.
5906--7096-napier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)