User Tools

Site Tools


5907--7219-satterwhite-la-gi

Satterwhite
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7219
Tên thay thế 1981 EZ47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9947619
Viễn điểm quỹ đạo 3.2658305
Độ lệch tâm 0.2416208
Chu kỳ quỹ đạo 1558.1361368
Độ bất thường trung bình 233.34620
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09687
Kinh độ của điểm nút lên 2.00472
Acgumen của cận điểm 48.16005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7219 Satterwhite (1981 EZ47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7219 Satterwhite
5907--7219-satterwhite-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)