User Tools

Site Tools


5909--7495-feynman-la-gi

Feynman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Klet
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7495
Đặt tên theo Richard Feynman
Tên thay thế 1995 WS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3592333
Viễn điểm quỹ đạo 3.2573703
Độ lệch tâm 0.1599075
Chu kỳ quỹ đạo 1718.9533274
Độ bất thường trung bình 158.64172
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77724
Kinh độ của điểm nút lên 252.86372
Acgumen của cận điểm 243.94851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7495 Feynman (1995 WS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1995 bởi Klet ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7495 Feynman
5909--7495-feynman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)