User Tools

Site Tools


5910---29877-1999-gl17-la-gi

(29877) 1999 GL17
Khám phá
Khám phá bởi LINEAR [1]
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999.[1]
Tên chỉ định
Tên thay thế 1980 YV, 2000 NV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 23 tháng 7 năm 2010
(2455400.5 JD)
Cận điểm quỹ đạo 344 482 009 km
(2.303 Au)[1]
Viễn điểm quỹ đạo 440 265 367 km
(2.943 Au)[1]
Bán trục lớn 392 373 688 km
(2.623 Au)[1]
Chu kỳ quỹ đạo 1551.53 day
4.25 year[1]
Độ nghiêng quỹ đạo 13.191°[1]
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8[1]

(29877) 1999 GL17 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 bởi LINEAR.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 29001–30000
  1. ^ a ă â b c d đ e “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. 
5910---29877-1999-gl17-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)