User Tools

Site Tools


5912--h-h-i-c-u-th-t-s-la-gi

Họ Hải cẩu thật sự hay còn gọi là họ Chó biển, hải cẩu không tai (danh pháp: Phocidae) là một trong ba họ thú biển chính của liên họ Chân vịt (Pinnipedia), Phân bộ Dạng chó (Caniformia), bộ Ăn thịt (Carnivora). Đôi khi chúng được gọi là hải cẩu trườn (crawling seals) nhằm phân biệt với hải cẩu lông và hải sư (Otariidae) do đặc điểm tứ chi không nâng đỡ nổi phải lết khi di chuyển trên đất liền. Hải cẩu sống chủ yếu dưới nước trong các đại dương cả hai bán cầu bắc và nam, tập trung vào các vùng hàn và ôn đới. Tên gọi vô nhĩ do các loài trong họ có đặc điểm chung không có tai ngoài. Họ này gồm khoảng 13 chi với 20 loài nằm trong 2 phân họ, 4 tông.

Họ Phocidae gồm 13 chi tồn tại và 2 chi tuyệt chủng

5912--h-h-i-c-u-th-t-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)