User Tools

Site Tools


5913--6043-aurochs-la-gi

Aurochs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6043
Đặt tên theo Aurochs
Tên thay thế 1991 RK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0275460
Viễn điểm quỹ đạo 2.7027030
Độ lệch tâm 0.1427318
Chu kỳ quỹ đạo 1328.5547188
Độ bất thường trung bình 197.72901
Độ nghiêng quỹ đạo 6.88680
Kinh độ của điểm nút lên 146.17760
Acgumen của cận điểm 216.99647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6043 Aurochs (1991 RK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6043 Aurochs
5913--6043-aurochs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)