User Tools

Site Tools


5915--6232-zubitskia-la-gi

Zubitskia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6232
Tên thay thế 1985 SJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9137072
Viễn điểm quỹ đạo 2.5733510
Độ lệch tâm 0.1470103
Chu kỳ quỹ đạo 1227.4278574
Độ bất thường trung bình 1.52166
Độ nghiêng quỹ đạo 5.95186
Kinh độ của điểm nút lên 333.06827
Acgumen của cận điểm 287.04433
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6232 Zubitskia (1985 SJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6232 Zubitskia
5915--6232-zubitskia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)