User Tools

Site Tools


5916--6374-beslan-la-gi

Beslan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6374
Đặt tên theo Beslan
Tên thay thế 1986 PY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9007449
Viễn điểm quỹ đạo 3.4420443
Độ lệch tâm 0.0853409
Chu kỳ quỹ đạo 2062.8794301
Độ bất thường trung bình 273.69501
Độ nghiêng quỹ đạo 9.72428
Kinh độ của điểm nút lên 163.92149
Acgumen của cận điểm 212.42788
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6374 Beslan (1986 PY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1986 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6374 Beslan
5916--6374-beslan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)