User Tools

Site Tools


5917--6511-furmanov-la-gi

Furmanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6511
Tên thay thế 1987 QR11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2759129
Viễn điểm quỹ đạo 2.9255437
Độ lệch tâm 0.1248940
Chu kỳ quỹ đạo 1531.9369926
Độ bất thường trung bình 96.96602
Độ nghiêng quỹ đạo 8.07492
Kinh độ của điểm nút lên 301.95967
Acgumen của cận điểm 271.04745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6511 Furmanov (1987 QR11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1987 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6511 Furmanov
5917--6511-furmanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)