User Tools

Site Tools


5918--6628-dondelia-la-gi

Dondelia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6628
Tên thay thế 1981 WA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6850144
Viễn điểm quỹ đạo 3.1214968
Độ lệch tâm 0.0751712
Chu kỳ quỹ đạo 1806.8676328
Độ bất thường trung bình 156.48332
Độ nghiêng quỹ đạo 2.92783
Kinh độ của điểm nút lên 127.56901
Acgumen của cận điểm 252.31064
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6628 Dondelia (1981 WA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1981 bởi Bowell, E. ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6628 Dondelia
5918--6628-dondelia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)