User Tools

Site Tools


5919--6754-burdenko-la-gi

Burdenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6754
Đặt tên theo Nikolay Burdenko
Tên thay thế 1976 UD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9890589
Viễn điểm quỹ đạo 2.8917611
Độ lệch tâm 0.1849489
Chu kỳ quỹ đạo 1392.4917464
Độ bất thường trung bình 94.09619
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47672
Kinh độ của điểm nút lên 170.66526
Acgumen của cận điểm 242.69643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6754 Burdenko (1976 UD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1976 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6754 Burdenko
5919--6754-burdenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)