User Tools

Site Tools


5920--6885-nitardy-la-gi

Nitardy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6885
Tên thay thế 9570 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4884661
Viễn điểm quỹ đạo 2.8045991
Độ lệch tâm 0.0597259
Chu kỳ quỹ đạo 1572.5856388
Độ bất thường trung bình 72.52890
Độ nghiêng quỹ đạo 3.80235
Kinh độ của điểm nút lên 93.56220
Acgumen của cận điểm 208.72666
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6885 Nitardy (9570 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6885 Nitardy
5920--6885-nitardy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)