User Tools

Site Tools


5921--ph-ng-c-la-gi

Phù Ngọc là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Phù Ngọc có diện tích 22,86 km², dân số năm 1999 là 3265 người,[1] mật độ dân số đạt 143 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Xuân Hòa, xã Vần Dính, xã Thượng Thôn, xã Hồng Sĩ.
  • Đông giáp xã Hồng Sĩ, xã Mã Ba,xã Hạ Tuấn xã Hạ Thôn.
  • Nam giáp xã Nam Tuấn (Hòa An)
  • Tây giáp xã Đào Ngạn.

Xã Phù Ngọc được chia thành các xóm: Bản Bó, Cốc Chủ, Bản Chá, Đông Mân, Dộc Kít, Khau Mắt, Lũng Nọi, Nà Dằm, Nà Giảo, Nà Mạ, Noóc Mò, Nà Rặc, Nà Lạn, Lũng Giàng-Lũng Chang, Nà Giàng.

Trên địa bàn xã Phù Ngọc có các ngọn núi như Khau Rục, Tềng Khoen. Xã có suối Phù Ngọc, một phụ lưu của sông Bằng. Tỉnh lộ 203 chạy dọc theo chiều bắc nam của xã.

5921--ph-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)