User Tools

Site Tools


5922--7097-yatsuka-la-gi

Yatsuka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe và S. Miyasaka
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7097
Tên thay thế 1993 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9348339
Viễn điểm quỹ đạo 2.8251645
Độ lệch tâm 0.1870443
Chu kỳ quỹ đạo 1341.1076849
Độ bất thường trung bình 329.33420
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76640
Kinh độ của điểm nút lên 87.40854
Acgumen của cận điểm 324.83736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7097 Yatsuka (1993 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1993 bởi H. Abe và S. Miyasaka ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7097 Yatsuka
5922--7097-yatsuka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)