User Tools

Site Tools


5923--7220-philnicholson-la-gi

Philnicholson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7220
Đặt tên theo Phil Nicholson
Tên thay thế 1981 QE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8948009
Viễn điểm quỹ đạo 2.9405357
Độ lệch tâm 0.2162693
Chu kỳ quỹ đạo 1373.0725970
Độ bất thường trung bình 23.14558
Độ nghiêng quỹ đạo 1.08236
Kinh độ của điểm nút lên 206.72005
Acgumen của cận điểm 164.69191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7220 Philnicholson (1981 QE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7220 Philnicholson
5923--7220-philnicholson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)