User Tools

Site Tools


5925--7496-miroslavholub-la-gi

Miroslavholub
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7496
Đặt tên theo Miroslav Holub
Tên thay thế 1995 WN6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0385302
Viễn điểm quỹ đạo 4.1572956
Độ lệch tâm 0.3419666
Chu kỳ quỹ đạo 1991.6005354
Độ bất thường trung bình 108.33160
Độ nghiêng quỹ đạo 15.15749
Kinh độ của điểm nút lên 95.22477
Acgumen của cận điểm 308.21198
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

7496 Miroslavholub (1995 WN6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1995 bởi M. Tichy ở Klet. Nó được đặt theo tên Miroslav Holub, a Czech immunologist, poet và essayist.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7496 Miroslavholub
5925--7496-miroslavholub-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)