User Tools

Site Tools


5926---196415-2003-he-la-gi

(196415) 2003 HE là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 21 tháng 4 năm 2003.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 196001–197000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5926---196415-2003-he-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)