User Tools

Site Tools


5928--6169-sashakrot-la-gi

Sashakrot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6169
Tên thay thế 1981 EX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6661663
Viễn điểm quỹ đạo 3.5287589
Độ lệch tâm 0.1392418
Chu kỳ quỹ đạo 1991.1663013
Độ bất thường trung bình 214.14581
Độ nghiêng quỹ đạo 20.01850
Kinh độ của điểm nút lên 207.73538
Acgumen của cận điểm 117.83352
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6169 Sashakrot (1981 EX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6169 Sashakrot
5928--6169-sashakrot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)