User Tools

Site Tools


5929--6233-kimura-la-gi

Kimura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Inoda và Urata
Nơi khám phá Karasuyama
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6233
Đặt tên theo Hisashi Kimura
Tên thay thế 1986 CG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2952913
Viễn điểm quỹ đạo 3.2914387
Độ lệch tâm 0.1783060
Chu kỳ quỹ đạo 1705.2575126
Độ bất thường trung bình 294.62065
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81400
Kinh độ của điểm nút lên 267.11956
Acgumen của cận điểm 205.56100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6233 Kimura (1986 CG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1986 bởi Inoda và Urata ở Karasuyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6233 Kimura
5929--6233-kimura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)