User Tools

Site Tools


5930--6375-fredharris-la-gi

Fredharris
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6375
Tên thay thế 1986 TB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6333405
Viễn điểm quỹ đạo 3.7027901
Độ lệch tâm 0.1687859
Chu kỳ quỹ đạo 2059.6319518
Độ bất thường trung bình 3.75149
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60199
Kinh độ của điểm nút lên 42.20077
Acgumen của cận điểm 258.56154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6375 Fredharris (1986 TB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1986 bởi CERGA ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6375 Fredharris
5930--6375-fredharris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)