User Tools

Site Tools


5931--6512-de-bergh-la-gi

de Bergh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6512
Tên thay thế 1987 SR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0944862
Viễn điểm quỹ đạo 3.0469224
Độ lệch tâm 0.1852481
Chu kỳ quỹ đạo 1505.4856762
Độ bất thường trung bình 47.18599
Độ nghiêng quỹ đạo 11.01245
Kinh độ của điểm nút lên 184.93203
Acgumen của cận điểm 112.00810
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6512 de Bergh (1987 SR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987 bởi Bowell, E. ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6512 de Bergh
5931--6512-de-bergh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)