User Tools

Site Tools


5932--6629-kurtz-la-gi

Kurtz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6629
Đặt tên theo Paul Kurtz
Tên thay thế 1982 UP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8774855
Viễn điểm quỹ đạo 2.4790155
Độ lệch tâm 0.1380764
Chu kỳ quỹ đạo 1174.2489170
Độ bất thường trung bình 350.03390
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12446
Kinh độ của điểm nút lên 212.17071
Acgumen của cận điểm 162.06890
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6629 Kurtz (1982 UP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6629 Kurtz
5932--6629-kurtz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)