User Tools

Site Tools


5933--6887-hasuo-la-gi

Hasuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Laugier
Nơi khám phá Nice
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1951
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6887
Tên thay thế 1951 WH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8402171
Viễn điểm quỹ đạo 2.6198021
Độ lệch tâm 0.1747941
Chu kỳ quỹ đạo 1216.3499325
Độ bất thường trung bình 3.18671
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33286
Kinh độ của điểm nút lên 48.28861
Acgumen của cận điểm 337.31315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6887 Hasuo (1951 WH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1951 bởi M. Laugier ở Nice.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6887 Hasuo
5933--6887-hasuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)