User Tools

Site Tools


5935--qu-qu-n-h-qu-ng-la-gi

Quý Quân là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Quý Quân có diện tích 27,79 km², dân số năm 1999 là 1.248 người.[1], mật độ dân cư đạt 46 người/km².

Xã Quý Quân được chia thành các xóm: Nà Pò-Khuổi Luông, Khuổi Tấu, Lũng Nhùng, Tềnh Cà Lùa, Láp 1, Láp 2, Bắc Phương, Lũng Mới, Keng Tao, Lũng Đẩy, Lũng Xàm.

Trên địa bàn xã Quý Quân có sông Bằng Giang chảy qua, khi qua địa bàn xã dòng sông còn khá nhỏ nên thường gọi là suối.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5935--qu-qu-n-h-qu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)