User Tools

Site Tools


5936--7098-r-aumur-la-gi

7098 Réaumur là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1567.1229447 ngày (4.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5936--7098-r-aumur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)