User Tools

Site Tools


5937--7222-alekperov-la-gi

Alekperov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7222
Tên thay thế 1981 TJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5138658
Viễn điểm quỹ đạo 3.9017502
Độ lệch tâm 0.2163291
Chu kỳ quỹ đạo 2098.5097608
Độ bất thường trung bình 234.67953
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87745
Kinh độ của điểm nút lên 112.76180
Acgumen của cận điểm 282.02881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7222 Alekperov (1981 TJ3) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1981 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7222 Alekperov
5937--7222-alekperov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)