User Tools

Site Tools


5938--7360-moberg-la-gi

Moberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7360
Đặt tên theo Vilhelm Moberg
Tên thay thế 1996 BQ17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0313792
Viễn điểm quỹ đạo 2.4703880
Độ lệch tâm 0.0975192
Chu kỳ quỹ đạo 1233.4682702
Độ bất thường trung bình 204.26281
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37716
Kinh độ của điểm nút lên 312.20015
Acgumen của cận điểm 252.42054
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7360 Moberg (1996 BQ17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1996 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7360 Moberg
5938--7360-moberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)