User Tools

Site Tools


5944--6049-toda-la-gi

Toda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Takahashi và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6049
Tên thay thế 1991 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0689985
Viễn điểm quỹ đạo 2.7137741
Độ lệch tâm 0.1348121
Chu kỳ quỹ đạo 1350.7439729
Độ bất thường trung bình 250.38346
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44474
Kinh độ của điểm nút lên 175.01980
Acgumen của cận điểm 136.22646
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6049 Toda (1991 VP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1991 bởi Takahashi và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6049 Toda
5944--6049-toda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)