User Tools

Site Tools


5946--6234-sheilawolfman-la-gi

Sheilawolfman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6234
Tên thay thế 1986 SF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8490341
Viễn điểm quỹ đạo 2.6753897
Độ lệch tâm 0.1826433
Chu kỳ quỹ đạo 1242.7917646
Độ bất thường trung bình 202.26084
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00912
Kinh độ của điểm nút lên 348.33175
Acgumen của cận điểm 280.83343
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6234 Sheilawolfman (1986 SF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1986 bởi Z. Vavrova ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6234 Sheilawolfman
5946--6234-sheilawolfman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)