User Tools

Site Tools


5947--6376-schamp-la-gi

Schamp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 5 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6376
Tên thay thế 1987 KD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9085638
Viễn điểm quỹ đạo 3.2374046
Độ lệch tâm 0.2582295
Chu kỳ quỹ đạo 1507.4888907
Độ bất thường trung bình 6.37022
Độ nghiêng quỹ đạo 16.32291
Kinh độ của điểm nút lên 159.92744
Acgumen của cận điểm 123.07042
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6376 Schamp (1987 KD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 5 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.[1]

  1. ^ Search.com
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6376 Schamp
5947--6376-schamp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)