User Tools

Site Tools


5948--6514-torahiko-la-gi

Torahiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6514
Đặt tên theo Torahiko Terada
Tên thay thế 1987 WY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9894924
Viễn điểm quỹ đạo 3.2431916
Độ lệch tâm 0.2395901
Chu kỳ quỹ đạo 1545.7533325
Độ bất thường trung bình 336.18483
Độ nghiêng quỹ đạo 12.36794
Kinh độ của điểm nút lên 231.64306
Acgumen của cận điểm 142.33853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6514 Torahiko (1987 WY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1987 bởi T. Seki ở Geisei.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6514 Torahiko
5948--6514-torahiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)