User Tools

Site Tools


5949--6630-skepticus-la-gi

Skepticus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6630
Tên thay thế 1982 VA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7832526
Viễn điểm quỹ đạo 2.6805372
Độ lệch tâm 0.2010141
Chu kỳ quỹ đạo 1217.8927114
Độ bất thường trung bình 288.15540
Độ nghiêng quỹ đạo 6.06410
Kinh độ của điểm nút lên 61.61141
Acgumen của cận điểm 273.22052
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6630 Skepticus (1982 VA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6630 Skepticus
5949--6630-skepticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)