User Tools

Site Tools


5950--6757-addibischoff-la-gi

Addibischoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6757
Tên thay thế 1979 SE15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6474398
Viễn điểm quỹ đạo 3.1543504
Độ lệch tâm 0.0873714
Chu kỳ quỹ đạo 1804.6645164
Độ bất thường trung bình 278.72991
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36378
Kinh độ của điểm nút lên 112.63891
Acgumen của cận điểm 258.85331
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6757 Addibischoff (1979 SE15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1979 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6757 Addibischoff
5950--6757-addibischoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)