User Tools

Site Tools


5951--6890-savinykh-la-gi

Savinykh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6890
Tên thay thế 1975 RP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7061641
Viễn điểm quỹ đạo 3.7293007
Độ lệch tâm 0.1589841
Chu kỳ quỹ đạo 2108.2557715
Độ bất thường trung bình 239.65300
Độ nghiêng quỹ đạo 0.89850
Kinh độ của điểm nút lên 195.00422
Acgumen của cận điểm 116.08498
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6890 Savinykh (1975 RP) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6890 Savinykh
5951--6890-savinykh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)