User Tools

Site Tools


5954--7099-feuerbach-la-gi

Feuerbach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7099
Đặt tên theo Ludwig Andreas Feuerbach
Tên thay thế 1996 HX25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7492313
Viễn điểm quỹ đạo 3.5620621
Độ lệch tâm 0.1287899
Chu kỳ quỹ đạo 2047.5333735
Độ bất thường trung bình 43.97954
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23073
Kinh độ của điểm nút lên 90.60176
Acgumen của cận điểm 149.40227
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7099 Feuerbach (1996 HX25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1996 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7099 Feuerbach
5954--7099-feuerbach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)