User Tools

Site Tools


5955--7223-dolgorukij-la-gi

Dolgorukij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V., Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7223
Tên thay thế 1982 TF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9392576
Viễn điểm quỹ đạo 2.7633164
Độ lệch tâm 0.1752357
Chu kỳ quỹ đạo 1316.9124592
Độ bất thường trung bình 66.92640
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55834
Kinh độ của điểm nút lên 291.17245
Acgumen của cận điểm 59.40793
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7223 Dolgorukij (1982 TF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi Zhuravleva, L. V., Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7223 Dolgorukij
5955--7223-dolgorukij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)