User Tools

Site Tools


5956--7361-endres-la-gi

Endres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7361
Tên thay thế 1996 DN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4428617
Viễn điểm quỹ đạo 2.9041219
Độ lệch tâm 0.0862655
Chu kỳ quỹ đạo 1596.6757211
Độ bất thường trung bình 110.07057
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77539
Kinh độ của điểm nút lên 0.82105
Acgumen của cận điểm 330.11544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7361 Endres (1996 DN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1996 bởi JPL NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7361 Endres
5956--7361-endres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)