User Tools

Site Tools


5957--7498-blan-k-la-gi

7498 Blaník
Tên
Tên Blaník
Tên chỉ định 1996 BF
Phát hiện
Người phát hiệns Klet
Ngày phát hiện 16 tháng 7 năm 1996
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0204403
Bán trục lớn (a) 3.1747631 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.1098700 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2396562 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.66 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 20.79821°
Kinh độ (Ω) 320.07473°
Acgumen (ω) 60.23539°
Độ bất thường trung bình (M) 162.31476°

7498 Blaník là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2066.1669298 ngày (5.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
5957--7498-blan-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)