User Tools

Site Tools


5959---29876-1999-gr16-la-gi

(29876) 1999 GR16
Khám phá
Khám phá bởi LINEAR [1]
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999.[1]
Tên chỉ định
Tên thay thế 1991 SR2, 2000 LT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 23 tháng 7 năm 2010
(2455400.5 JD)
Cận điểm quỹ đạo 432 926 245 km
(2.894 Au)[1]
Viễn điểm quỹ đạo 462 933 244 km
(3.095 Au)[1]
Bán trục lớn 447 929 744 km
(2.994 Au)[1]
Độ lệch tâm 0.033[1]
Chu kỳ quỹ đạo 1892.453 day
5.16 year[1]
Độ nghiêng quỹ đạo 10.226°[1]
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8[1]

(29876) 1999 GR16 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 bởi LINEAR.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 29001–30000
  1. ^ a ă â b c d đ e ê “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. 
5959---29876-1999-gr16-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)