User Tools

Site Tools


5961---127934-2003-hk1-la-gi


(127934) 2003 HK1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 4 năm 2003.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 127001–128000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5961---127934-2003-hk1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)