User Tools

Site Tools


5963--6050-miwablock-la-gi

Miwablock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6050
Tên thay thế 1992 AE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.243633176617364
Viễn điểm quỹ đạo 3.163212317124134
Độ lệch tâm .435590297693194
Chu kỳ quỹ đạo 1194.662329697592
Độ bất thường trung bình 24.52017689020963
Độ nghiêng quỹ đạo 6.402121363824798
Kinh độ của điểm nút lên 88.43353804310891
Acgumen của cận điểm 284.6331400714105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

6050 Miwablock (1992 AE) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6050 Miwablock
5963--6050-miwablock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)