User Tools

Site Tools


5965--6235-burney-la-gi

6235 Burney[1] là một tiểu hành tinh đã được Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda phát hiện vào ngày 14 tháng 11 năm 1987 ở Kushiro.[note 1] Nó được đặt theo tên của Venetia Burney - người đầu tiên đề xuất tên "Pluto" vào năm 11 tuổi cho hành tinh lùn (trong thời gian được coi là một hành tinh).

  1. ^ The naming of the asteroid "Burney" was not suggested by the asteroid discoverers. It was designated by the Working Group for Small Bodies Nomenclature (SBN) of Division III (Planetary Systems Sciences) thuộc International Astronomical Union.
5965--6235-burney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)